หน้าหลัก | กรมสรรพากร - The Revenue Department (rd.go.th)
เมนูปิด
โปรดทราบ!!! การขอคัดแบบฯ ที่ยื่นคำขอคัดแบบฯ(ล่วงหน้า ผ่านระบบ) ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-272-8589 ***ในวันเวลาราชการ Update 13/12/2565
รหัสผู้ใช้ :  รหัสผ่าน : 

ระบบนี้ ให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล (ล่วงหน้า) ที่ยื่นแบบฯ กระดาษ ที่ต้องการรับรองสำเนา สามารถมารับได้ ณ จุดให้บริการตามที่แจ้งในผลการคัดค้น เท่านั้น