ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
 
 
 
แบบแสดงรายการภาษี :
จุดให้บริการคัดค้นแบบฯ สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-272-8589 เจ้าหน้าที่คัดค้นข้อมูล(ในวัน และเวลาราชการ) email-address : info.rdinter@rd.go.th  
 
ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร :
จุดให้บริการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 5 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-272-9671 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ในวัน และเวลาราชการ) email-address : อยู่ระหว่างปรับปรุง