"โปรดทราบ"    
      เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ขอแจ้งให้ทราบว่าการขอคัดแบบฯ ที่ยื่นคำขอคัดแบบฯ(ล่วงหน้า ผ่านระบบ) สามารถรับแบบได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป
โทร. 02-272-8589 ***ในวันเวลาราชการ
Update 20/07/2564
     


ระบบนี้ ให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล(ล่วงหน้า) ที่ยื่นแบบฯ กระดาษ
และต้องการรับรองสำเนา
สามารถมารับได้ ณ จุดให้บริการตามที่แจ้งในผลการคัดค้น เท่านั้น