Template Orange
เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
หน้าหลัก
ข่าวสารระบบ
แนะนำบริการ
วิธีการยื่นคำขอ
แบบฯ ที่ให้บริการ
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา

 

 
 
 
 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
 
โทรศัพท์ : 02-272-8598 เจ้าหน้าที่คัดค้นแบบแสดงรายการภาษี (ในวัน และเวลาราชการ) Email : info.rdinter@rd.go.th