หน้าหลัก | กรมสรรพากร - The Revenue Department (rd.go.th)
เมนูปิด
โปรดทราบ!!! เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ขอแจ้งให้ทราบว่าการขอคัดแบบฯ ที่ยื่นคำขอคัดแบบฯ(ล่วงหน้า ผ่านระบบ) สามารถรับแบบได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป โทร. 02-272-8589 ***ในวันเวลาราชการ Update 20/07/2564
รหัสผู้ใช้ :  รหัสผ่าน : 

ระบบนี้ ให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล (ล่วงหน้า) ที่ยื่นแบบฯ กระดาษ ที่ต้องการรับรองสำเนา สามารถมารับได้ ณ จุดให้บริการตามที่แจ้งในผลการคัดค้น เท่านั้น