Template Orange
เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
หน้าหลัก
ข่าวสารระบบ
แนะนำบริการ
วิธีการยื่นคำขอ
ข้อมูล ที่ให้บริการ
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา

 

 
 
 
 
     
 
* ระบบนี้ ให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล ที่อยู่ในระบบกระดาษ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการรับรองสำเนา เท่านั้น
 
 
* หากยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ต้องการตรวจสอบข้อมูล ไม่ต้องการรับรองสำเนา สามารถเข้าระบบได้ที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 0-2272-8984, 0-2272-9205
 
     
 
สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
 
โทรศัพท์ : 02-272-8598 เจ้าหน้าที่คัดค้นข้อมูล(ในวัน และเวลาราชการ) Email : info.rdinter@rd.go.th