Template Orange
เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
หน้าหลัก
ข่าวสารระบบ
แนะนำบริการ
วิธีการยื่นคำขอ
ข้อมูล ที่ให้บริการ
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา

 

 
 
 
 
     
 
* ระบบนี้ ให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล(ล่วงหน้า) ที่ยื่นแบบฯ กระดาษ ที่ต้องการรับรองสำเนา สามารถมารับได้ ณ จุดให้บริการตามที่แจ้งในผลการคัดค้น เท่านั้น
 
     
     
 
สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 
 
โทรศัพท์ : 02-272-8589 เจ้าหน้าที่คัดค้นข้อมูล(ในวัน และเวลาราชการ) Email : info.rdinter@rd.go.th